O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), presentou diversos escritos no Parlamento Galego (podes velos embaixo en formato PDF), esixíndolle á Xunta de Galiza que autorice de inmediato a farmacia en Paiosaco.

Proposición para o seu debate en comisión

Proposición para o seu debate en pleno

Pregunta para resposta por escrito

Pregunta para resposta oral en comisión

Pregunta para resposta oral en pleno

Os comentarios están pechados.