Set
19
11.- Curso de coiro
campodafeira

Fotos do curso de coiro, feito a finais do 2010 e principios do 2011 no local social.